Informasjon om bassengterapi

Vi følger kommunale/nasjonale råd og retningslinjer i forhold til korona.

Bassengterapi er en behandlingsform på lik linje med, og ikke minst like viktig som individuell behandling. Det vil være 10 pasienter på hver bassenggruppe. Det er fysioterapeutene som gjør en faglig vurdering av hvem som får bli med i gruppene.

Når du har fått tildelt plass i en bassenggruppe, vil denne plassen vare en viss periode. Nye vurderinger vil da bli gjort etter denne perioden.  Hver time koster kr. 126,-, frem til grensen for frikort er oppnådd. Du må oppgi datoen som står på kortet.

Blir du forhindret til å møte til en time må du gi beskjed snarest, og senest 24 timer virkedagen før. Bassengtime, som er avbestilt senere en 24 timer virkedagen før, blir belastet med avbestillingsgebyr bestående av både egenandel til fysioterapeut og Helfo. Dette går ikke inn under frikort ordningen. Gir du beskjed pr. sms, husk å skrive hvilken bassengtime det gjelder: dag, klokkeslett og navnet ditt.

En navneliste med ditt navn på, vil bli oppbevart i resepsjonen i badeparken. Du krysser deg av på listen når du kommer. Du vil få utlevert et nøkkelarmbånd, som du bruker i  garderobeskapet.

Det er innbyggere i Bamble kommune som i utgangspunktet blir prioriterte til bassenggruppene.

 

Bassengterapi timer i privat regi med fysioterapeut Kine Claussen

Bassengterapi timene er på onsdager fra kl. 11.00 til kl. 12.00, og blir holdt hos Quality hotel Skjærgården – Badeparken. Prisen er kr. 150,- pr. gang x 10 ganger = kr. 1 500,- . Dette tilbudet er i privat regi, og kommer ikke inn under Helfo ordningen. For informasjon og påmelding vennligst kontakt fysioterapeut Kine Claussen tlf. 95 87 87 87.

 

Friskvern vanntrening – Badeparken

Bamble Friskvern har vanntrening ledet av fysioterapeut. Dette er et tilbud for alle. Her er det ikke begrensning på antall som deltar, og du er ikke pliktig til å gi beskjed om du kommer eller ikke.  Friskvern vanntrening er:
– mandager kl. 13.00 -14.00 og
– tirsdager kl. 14.00 -15.00.

Kommunen stiller med gratis instruktør, men du må betale for inngangsbillett til Badeparken som er kr. 100,-. Dette inngår ikke i frikortordningen til Helfo. Tidsrom er mandag 25.10.21 t.o.m. torsdag 16.12. 21