Informasjon om bassengterapi

Bassengterapi er en behandlingsform på lik linje med, og ikke minst like viktig som individuell behandling. Det vil være 10 pasienter på hver bassenggruppe. Det er fysioterapeutene som gjør en faglig vurdering av hvem som får bli med i gruppene.

Når du har fått tildelt plass i en bassenggruppe, vil denne plassen være din i ca. 12 uker. Nye vurderinger vil da bli gjort etter denne perioden.  Hver time koster kr. 121,-, frem til grensen for Frikort 2 er oppnådd. Du må oppgi datoen som står på kortet.

Blir du forhindret til å møte til en time må du gi beskjed snarest, og senest 24 timer virkedagen før. Bassengtime, som er avbestilt senere en 24 timer virkedagen før, blir belastet med kr. 170,-. Dette er egenandel til fysioterapeut kr. 121,- og Helfo kr. 49,-. Dette går ikke inn under Frikort 2. Gir du beskjed pr. sms, husk å skrive hvilken bassengtime det gjelder: dag, klokkeslett og navnet ditt.

Vi har en reserveliste hvor pasienter kan stå oppført, og kan bli ringt til ved avbestilte timer. Ønsker du å stå på denne listen, ta kontakt med din bassengfysioterapeut.

En navneliste med ditt navn på, vil bli oppbevart i resepsjonen i badeparken. Du krysser deg av på listen når du kommer. Du vil få utlevert et nøkkelarmbånd, som du bruker i  garderobeskapet.

Det er innbyggere i Bamble kommune som i utgangspunktet blir prioriterte til bassenggruppene.

 

Friskvern bassenggrupper

Bamble Friskvern har bassenggrupper ledet av fysioterapeut. Dette er et tilbud for alle. Her er det ikke begrensning på antall som deltar, og du er ikke pliktig til å gi beskjed om du kommer eller ikke.  Friskverngruppene er:
– mandager kl. 13.00 -14.00 og
– tirsdager kl. 10.15 -11.15.

Kommunen stiller med gratis instruktør, men du må betale for inngangsbillett til Badeparken som er kr. 85,-. Dette inngår ikke i frikortordningen til Helfo.